CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

HỘI NGHỊ NỘI SOI TIÊU HÓA TOÀN QUỐC LẦN 6 – VGEC 2022

 • CHƯƠNG TRÌNH BÁC SĨ
 • NGÀY 1: THỨ SÁU NGÀY 26/08/2022
 • 13.00 - 14.30: Hội thảo vệ tinh (Sallite symposium) 

  • Olympus Satellite symposium: Hội trường Ruby - Tầng 2
   • Chủ đề: Tiếp cận giai đoạn mới với các công nghệ mới
   • Chủ tọa đoàn: PGS.TS Quách Trọng Đức
  • Fujifim Sallite symposium: Hội trường Sapphire - Tầng 2
   • Chủ đề: Ứng dụng công nghệ cao trong sàng lọc và chẩn đoán ung thư sớm đường tiêu hóa
   • Chủ tọa đoàn: PGS.TS Đào Việt Hằng, TS.BS Nguyễn Công Long
 • 15.00-17.30: 

  • Đào tạo y khoa liên tục (CME Course): Hội trường Titan - Tầng 05
   • Chủ đề: Tối ưu hóa trong chẩn đoán và điều trị polyp đại trực tràng
   • Phụ trách lớp học: PGS.TS Trần Văn Huy
  • Đào tạo thực hành 1: Hội trường Ruby - Tầng 02
   • Chủ đề: Chẩn đoán và điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa
   • Phụ trách lớp: Prof. Masashi Misawa, Prof. Kohei Takizawa, ThS.BS. Trần Đức Cảnh
  • Đào tạo thực hành 2: Hội trường Sapphire - Tầng 02
   • Chủ đề: Chẩn đoán và điều trị polyp đại tràng và vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI)
   • Phụ trách lớp học: TS.BS Thái Doãn Kỳ, TS.BS Lê Quang Nhân
  • Đào tạo thực hành 3: Hội trường Crytal - Tầng 02
   • Chủ đề: Nội soi siêu âm hệ mật tụy bằng ống linear và tối ưu hóa lấy mẫu dưới hướng dẫn của nội soi siêu âm
   • Phụ trách lớp học: TS.BS. Nguyễn Lâm Tùng, TS.BS. Trần Đình Trí
 • 18.30: Khai mạc & tiệc tối

 • NGÀY 2: THỨ BẢY NGÀY 27/08/2022
 • 07.00-08.00: Đăng ký 

 • 08.00 - 09.30: Phiên 1 (Hội trường Titan – Tầng 5): Phiên toàn thể 

   • Chủ đề: Tầm soát và xử trí ung thư sớm đường tiêu hóa an toàn và hiệu quả 
   • Chủ tọa đoàn: GS.TS Mai Hồng Bàng, GS.TS Đào Văn Long, GS.TS Trần Văn Huy, PGS.TS Vũ Văn Khiên, TS.BS Hồ Đăng Quý Dũng
 • 09.30 - 10.00: giải lao

 • 10.00 - 12.30: Phiên 2 (Hội trường Titan – Tầng 5): Biểu diễn thực hành

  [Truyền trực tiếp từ Bệnh viện Chợ Rẫy - Live transmission from Cho Ray Hospital] - Phụ trách chung: TS.BS. Hồ Đăng Quý Dũng

   • Phòng Nội soi 1: TS.BS Trần Đình Trí, Dr. Khanh Do Cong Pham, TS.BS Nguyễn Lâm Tùng, TS.BS Vĩnh Khánh 
   • Phòng Nội soi 2: ThS.BS Hoàng Tuấn Vũ, Dr. Kohei Takizawa, Prof. Masashi Misawa, ThS.BS Trần Đức Cảnh
   • Phòng Nội soi 3: ThS.BS Ngô Phương Minh Thuận, Dr. Koshi Kinoshita, Dr. Supakij Khomvilai, TS.BS Lê Quang Nhân 

  Chủ tọa đoàn: BSCKII. Trần Kiều Miên, PGS.TS Nguyễn Thúy Vinh, PGS.TS Vũ Văn Khiên, TS.BS Vũ Trường Khanh, PGS.TS Quách Trọng Đức

 • 12.30 - 13.30: ăn trưa

 • 13.30 - 15.00:

  • Phiên 3-1: Hội trường Titan – Tầng 5
   • Chủ đề: Nội soi trong chẩn đoán và can thiệp bệnh lý mật tụy 
   • Chủ tọa đoàn: BSCKII. Trần Như Nguyên Phương, TS.BS Nguyễn Lâm Tùng
  • Phiên 3-2: Hội trường Diamond 1 – Tầng 4
   • Chủ đề: Các kỹ thuật mới trong thực hành nội soi tiêu hóa 
   • Chủ tọa đoàn: GS.TS Trần Văn Huy, PGS.TS Vũ Văn Khiên, TS.BS Lê Quang Nhân
  • Phiên 3-3: Hội trường Diamond 2 – Tầng 4
   • Phiên báo cáo của các nhà nội soi triển vọng
   • Chủ tọa đoàn: PGS.TS Quách Trọng Đức, Prof. Chung Kyu Sung, TS.BS Hồ Đăng Quý Dũng
 • 15.00 - 15.30: Giải lao 

 • 15.30 - 17.00: 

  • Phiên 4-1: Hội trường Titan – Tầng 5
   • Chủ đề: Polyp đại tràng và ứng dụng AI
   • Chủ tọa đoàn: TS.BS Nguyễn Công Long, TS.BS Lê Quang Nhân, PGS.TS Đào Việt Hằng, BSCKII. Nguyễn Văn Xứng
  • Phiên 4-2: Hội trường Diamond 1 – Tầng 4
   • Chủ đề: U dưới niêm đường tiêu hoá: Nội soi chẩn đoán và điều trị
   • Chủ tọa đoàn: PGS.TS Quách Trọng Đức, TS.BS Vũ Trường Khanh, TS.BS Thái Doãn Kỳ
  • Phiên 4-3: Hội trường Diamond 2 – Tầng 4
   • Chủ đề: Câu lạc bộ các nhà nội soi trẻ
   • Chủ tọa đoàn: GS.TS Trần Văn Huy, PGS.TS Nguyễn Quang Duật, BSCKII. Bồ Kim Phương
 • 17.00: Bế mạc - PGS.TS. Quách Trọng Đức